Liên hệ

Công ty CP bao bì Tiền Phong

Số 2 An Đà - Ngô Quyền - Hải Phòng

031.3640899 -FAX: 031.3640932

bbtienphonganda@yahoo.com