Liên hệ

Công ty Cổ phần bao bì Tiền Phong

Số 2 An Đà - Ngô Quyền - Hải Phòng

0225.3640899 - FAX: 0225.3640932

contat@baobitienphong.vn