Bao PK

Cấu tạo sản phẩm gồm 2 lớp:

- Lớp bên ngoài là mành dệt PP được tráng màng PP phức hợp,

- Lớp bên trong lồng 01 lớp giấy Kraft.

- Hai đầu bao may nẹp giấy, chỉ may cotton.

- In 01 màu đến 03 màu.

- Bao được xăm hoặc không xăm lỗ thoát khi(tùy theo yêu cầu khách hàng).