Bao bì Tiền Phong

Công ty cổ phần bao bì nhựa Tiền Phong là công ty chuyên sản xuất bao bì nhựa Tiền Phong, có trụ sở chính tại số 2 An Đà Hải Phòng