Công ty cổ phần bao bì Tiền Phong tại Hải Phòng

Công ty cổ phần bao bì Tiền Phong số 2 An Đà Lạch Tray Hải Phòng là công ty chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bao bì.